Ondernemers

Voor ondernemers (B.V.'s, eenmanszaken, zzp-ers) kan ik desgewenst de volledige administratie of onderdelen daarvan voeren maar ook op ad-hoc basis ondersteuning bieden, bijvoorbeeld voor het wegwerken van administratieve achterstanden of het tijdelijk vervangen van uw administratief medewerk(st)er bij vakantie of ziekte behoort tot de mogelijkheden.


Het voeren van uw administratie beperkt zich overigens niet louter tot het routinematig inboeken van in- en verkoopfacturen, bank-en kasmutaties, memoriaalboekingen, periodiek opstellen van overzichten van de balans en winst en verliesrekening e.d. Zaken die mij opvallen breng ik onder uw aandacht. Verder draag ik er zorg voor dat de administratie praktisch en doelmatig is ingericht en aansluit op de informatiebehoeften die u als ondernemer heeft. Ook zie ik het als mijn taak om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld BTW-aangiften tijdig worden voorbereid en ingediend. Tevens kan ik fungeren als aanspreekpunt voor de accountant en het jaarrekeningdossier samenstellen.


Kortom, u kunt ervan verzekerd zijn dat uw administratie in goede handen is. Heeft u belangstelling voor mijn diensten? Ik kom graag bij u langs om e.e.a. in een vrijblijvend persoonlijk gesprek nader toe te lichten.